የደንበኞች የጥገና አገልግሎት መጠየቂያ እና መከታተያ የደንበኞች የጥገና አገልግሎት መጠየቂያ እና መከታተያ

የፌ.ቤ.ኮ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ዝርዝር *
የደንበኛ መረጃ
ጥያቄ የቀረበበት ቀን 28-10-2020
ስም   *
የአባት ስም   *
የድርጅቱ ስም
ስልክ ቁጥር   *
ክፍለ ከተማ   *
ወረዳ   *
በቀድሞ ቀበሌ  
የቤት ቁጥር   *
አገልግሎት
  • የቤቱ አገልግሎት  *
  • * ወርሃዊ ክራይ
     ነፃ      በብር       በዩኤስ ዶላር


  • የመጨረሻ ወርሃዊ ኪራይ የተከፈለበት ቀን

  • ዋና ዋና የጥገናና እድሳት ዓይነቶች
     *
አስተያየት

ውጤቱ ምን ያህል ነው ?

4.0 + 3.0 ?