የደንበኞች የጥገና አገልግሎት መጠየቂያ እና መከታተያ የደንበኞች የጥገና አገልግሎት መጠየቂያ እና መከታተያ

የፌ.ቤ.ኮ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ዝርዝር *
የደንበኛ መረጃ
ጥያቄ የቀረበበት ቀን 20-10-2019
ስም   *
የአባት ስም   *
የድርጅቱ ስም
ስልክ ቁጥር   *
ክፍለ ከተማ   *
ወረዳ   *
በቀድሞ ቀበሌ  
የቤት ቁጥር   *
አገልግሎት
  • የቤቱ አገልግሎት  *
  • * ወርሃዊ ክራይ
     ነፃ      በብር       በዩኤስ ዶላር


  • የመጨረሻ ወርሃዊ ኪራይ የተከፈለበት ቀን

  • ዋና ዋና የጥገናና እድሳት ዓይነቶች
     *
አስተያየት

ውጤቱ ምን ያህል ነው ?

3.0 + 8.0 ?

የተጠየቁ የጥገና ጥያቄዎች ያሉበት ደረጃ የተጠየቁ የጥገና ጥያቄዎች ያሉበት ደረጃ

የተጠየቁ የጥገና ጥያቄዎች ያሉበት ደረጃ

የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ስም የተጠየቀው የጥገና ጥያቄ በሂደት ላይ ያሉ የተጠናቀቀ ስራ
ቅርንጫፍ 1 ጽ/ቤት300
ቅርንጫፍ 2 ጽ/ቤት000
ቅርንጫፍ 3 ጽ/ቤት000
ቅርንጫፍ 4 ጽ/ቤት000
ልዩ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 431
ድሬደዋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤ000
ዋና መ/ቤት000
በሁሉም ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የቀረቡ አዲስ የጥገና ጥያቄዎች: 3