የፒዲኤፍ ማንበቢያ የፒዲኤፍ ማንበቢያ

በፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የንግድ/ድርጅት ቤቶች የኪራይ ተመን ማሻሻያ አፈጻጸም ማጠቃለያ ሪፖርት

Download Resource